Vaccinationsbevis

Vaccinationsintyg för covid-19


Ditt vaccinationsbevis gäller under 90 dagar från det datum då du hämtar ut det. Därefter behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis.

Vaccinationsbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19.

 

Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Gå till Sweden Abroad.