Vaccin intyg

Vaccinationsintyg för covid-19

För att kunna resa in i andra länder krävas ett vaccinationsintyg.

Intyg för resa på redan utförd Covid-vaccination för resa eller friskintyg som signeras av läkare vilket vissa resmål eller ändamål kan kräva.

  • Inget fysiskt möte

  • Har en QR-kod

  • Digitalt

  • Läs mer i bokningsinformation.

Certifikatet innehåller

  • Namn och efternamn på innehavaren.

  • Vaccinationsdatum med datum för den senaste administrerade dosen.

  • Namn på vaccinet.

  • Antal administrerade doser/fullständig behandling.

  • Utfärdande land.

  • Namn på organet som utfärdat vaccinationsintyget