Välkommen till våra mottagningar!

Vi finns över hela Sverige

  Vad är ett PCR-test?


  Ett PCR-test för Covid-19 är ett prov som tas genom att försiktigt föra upp en pinne (tops) i näsan. Testet utförs av medicinskt utbildad personal och svaret sänds till ett certifierat laboratorium. Våra reseintyg följer de internationella kraven på reseintyg då de utförs på nationellt ackrediterat laboratorium, utförs av vårdpersonal och signeras av läkare.
  Vad kostar det?


  PCR-Test + Reseintyg 1495 kronor vardagar (helgtaxa 1995 kr) och betalas vid provtillfället med kort, vi har inga möjligheter att ta emot kontanter.
  Vem får testa sig?


  Alla är välkomna att testa sig hos oss. Viktigt är att notera att vi inte tar emot personer som visar symptom, så som förkylningssymptom eller feber. Om du är sjuk behöver stanna hemma och följa gällande riktlinjer. Personer med symptom som kommer till vår mottagning behöver vi dessvärre avvisa med tanke på smittorisk.
  Hur bokar jag tid för PCR test?


  Snabbast och enklast bokar du tid via vår webbokning på vår hemsida
  Kan jag testa mig om jag saknar svenskt personnummer?


  Ja, vi kan hjälpa personer som inte är bosatta i Sverige. Det gäller till exempel personer som är på tillfälligt besök i Sverige eller personer som inte har svenskt personnummer.
  När får jag testsvar?


  Provet analyseras och reseintyget svaras ut dagen efter testning (vanligtvis runt 22.00 dagen efter) Det gäller även helgdagar​
  Vilket datum gäller för testet och står på intyget?


  Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes.
  Kan jag få intyget på engelska


  Ja. Alla våra intyg är på engelska.
  Kan ni testa större grupper eller på arbetsplatser?


  Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare eller kunder, så kan vi hjälpa er med det. Kontakta oss så diskuterar vi ett lämpligt upplägg med er, antingen för testning på plats hos er eller på vår mottagning. Kontakta oss via info@carelab.se
  Allmänna villkor / Integritetspolicy


  https://www.carelab.se/kopvillkor
  https://www.carelab.se/integritetspolicy
  Vad innehåller läkarintyget?


  Intyget utfärdas på Engelska och innehåller följande information Fullständigt namn (ska överensstämma med namnet i passet) Passnummer Personnummer (viktigt att du säkerställer att du skriver rätt personnummer vid registrering) Adress Resultat av PCR-testet Tidpunkt för provtagning Tidpunkt för utfärdande av läkarintyget
  Hur används mina personuppgifter?


  All datatrafik, inklusive personuppgifter, skyddas med kryptering. Under sträng sekretess för vi journalanteckningar över ditt analyssvar och intyg i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. För utförlig information se policy och köpvillkor.
  Skickar ni intyg på helger / röda dagar?


  Ja! Vi skickar intyg alla dagar, även helger och röda dagar.
  Vad behöver jag ta med mig inför provtagning?


  Om du testar dig på någon av våra mottagningar behöver du ta med dig ditt pass eller en bild på ditt pass. Se till att du har varit symtomfri i 14 dagar innan provtagningen.
  Avbokningspolicy


  Avbokning skall göras senast 24 timmar innan avtalad tid. För sent avbokad tid eller uteblivet besök debiteras du med 100%.
  Vad är skillnaden mellan PCR- och antigentester?


  PCR-testerna är de säkraste testerna vi har för att påvisa pågående covidinfektion. De reagerar på väldigt låga virusnivåer, och till och med döda virusrester långt efter det att infektionen är över och patienten inte smittar längre. Nackdelen är att de kräver laboratorieanalys och att det tar tid att få svar. Fördelen med antigentesterna är att de kan påvisa aktiv sjukdom snabbt och kräver inte laboratorieanalys. Antigentester är i allmänhet enkla att använda och kan ge svar inom 15– 30 minuter.
  Vad innebär provsvaret?


  Olika typer av provsvar
  • Positiv – betyder att du har Covid-19 då viruset hittades i provet som du lämnat. Vi kommer meddela dig om detta så att du kan försätta dig själv i karantän i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Negativ – Vid negativt PCR-test kan vi utfärda ett friskintyg för resa på engelska som styrker detta.
  • Ej bedömbart – betyder att det inte går att få något resultat från provet. Nytt prov rekommenderas. Notera även att vi kommer inte kunna utfärda något intyg vid Ej bedömbart prov.
  Carelab ansvarar ej för om ett prov genererar resultatet ”Ej bedömbart”.
  Vi ansvarar ej heller för eventuella kostnader för patienten till följd av detta, t.ex. i form av utebliven resa.

  Carelab Sverige

  Vi är en provtagningstjänst som erbjuder PCR test för Covid-19 samt reseintyg. 


   

  Öppetider för provtagning

  Carelab Stockholm
  Hagaesplanaden 56
  113 65 Stockholm
  +468-122 041 44

  Måndag – fredag: 08.00 – 20.00

  Lördag – söndag: 10.00 – 16.00

  Carelab Göteborg
  Drottninggatan 31
  411 14 Göteborg
  +46 31-53 52 55

  Måndag – fredag: 08.00 – 16.00

  Lördag – söndag: 08.00 – 16.00


  Carelab Malmö
  Linjetvågatan 4
  212 52 Malmö
  +46 406 550 056

  Måndag – fredag: 10.00 – 16.00

  Lördag – söndag: 08.00 – 12.00

   

   Carelab nyhetsbrev

  Prenumerera på Carelabs nyhetsbrev

  © 2020 Carelab

  Alla läkare är legitimerade av Socialstyrelsen.

  All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientlagen.

  Carelab lämnar inga garantier gällande väntetiden innan du får ditt testresultat.