PCR Test & Friskintyg

Allt du behöver veta om PCR-tester

Vad är ett PCR-test?

Ett PCR-prov används för att undersöka om du har en pågående infektion med covid-19. Med PCR-prov undersöker man om det finns arvsmassa från virus. Om så är fallet har personen en möjlig smittsam infektion eller har nyligen genomgått en infektion. Tillskillnad från ett antikroppstest så visar PCR-testet inte om en person tidigare har haft en infektion med covid-19.

Vem kan testa sig?

PCR-tester med reseintyg som vi erbjuder är endast till för friska personer som behöver ett intyg att de inte har Covid-19. Om du misstänker att du är sjuk finns självtester som man kan beställa via 1177,

Hur går ett PCR-test till?

 

Ett PCR prov utförs av vår vårdpersonal med en provtagningspinne som förs genom näshålan ända bak till svalgväggen för att fånga upp bakterier och virus.

Hur säkra är provresultaten?

PCR-test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra. PCR-test med negativt resultat är

 

relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt. Men det förekommer att tester på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar. Ibland kan proven behöva göras om då man inte fått tillräckligt mycket DNA att analysera.

Var kan jag testa mig?

 Drottninggatan 31 Göteborg, Hagaesplanaden 56 i Stockholm och på Linjetvågatan 4 i Malmö utför vi PCR-tester med reseintyg.

 

Behöver du PCR test friskintyg med svar samma dag?

 Drottninggatan 31 Göteborg, Hagaesplanaden 56 i Stockholm och på Linjetvågatan 4 i Malmö utför vi PCR-tester medprovsvar samma dag