RT-PCR Test

Allt du behöver veta om RT-PCR-tester

Vad är ett RT-PCR-test?

Ett RT-PCR-prov används för att undersöka om du har en pågående infektion med covid-19. Med PCR-prov undersöker man om det finns arvsmassa från virus. Om så är fallet har personen en möjlig smittsam infektion eller har nyligen genomgått en infektion. Tillskillnad från ett antikroppstest så visar PCR-testet inte om en person tidigare har haft en infektion med covid-19.

Vem kan testa sig?

PCR-tester med reseintyg som vi erbjuder är endast till för friska personer som behöver ett intyg att de inte har Covid-19. Om du misstänker att du är sjuk finns självtester som man kan beställa via 1177,

Följande påståenden måste stämma in på dig för att få ta testet:
  • Jag har inte något av följande symtom: Hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, lukt-och smakbortfall, diarré.

  • Jag har inte testats positiv för covid-19 de senaste 7 dagarna.

  • Jag har inte haft nära kontakt med någon som har covid-19 de senaste 7 dagarna.

Hur går ett RT-PCR-test till?

 

Ett PCR prov utförs av vår vårdpersonal med en provtagningspinne som förs genom näshålan ända bak till svalgväggen för att fånga upp bakterier och virus.

Var kan jag testa mig?

 Drottninggatan 69 Göteborg, Hagaesplanaden 56 i Stockholm utför vi PCR-tester med reseintyg.